Vyberte si Vaše
právní řešení:

Právní řešení jsou připravována na základě skutečných příběhů a v praxi úspěšně fungují.

Basic

Informace, jak právně připravit projekt
Pro koho je určeno?

Určené pro všechny, kteří chtějí získat informace o tom, jaká témata je potřeba řešit na projektech týkajících se nemovitostí a souvisejících investic.


Co získáte?

E-book standard – právní průvodce ověřenými a vyzkoušenými modely společného podnikání. E-book je zaměřen na oblast nemovitostí, investic a inovací.


Co se dozvíte?

Jak vhodně nastavit model spolupráce na společném projektu
Přehled obvyklých situací, ke kterým může dojít (a často dochází) v průběhu realizace projektu
Základní právní know-how, jak těmto situacím předcházet, popř. jak se s nimi vypořádat, pokud nastanou
Přehled dalších právních témat a možných právních rizik, kterých je potřeba si být v průběhu realizace projektu vědom a jejichž řešení je vhodné minimálně zvážit


E-book Vám pomůže zorientovat se v tom, co právně potřebujete řešit pro úspěšnou realizaci projektu.

Praktik

Právní partner pro jednorázové řešení situace - smlouvy, konzultace
Pro koho je určeno?

Určené pro ty, kteří potřebují připravit kvalitní, srozumitelné a jednoduché právní dokumenty a konzultovat věc s advokátem.

Např. potřebuji připravit/revidovat smluvní dokumentaci týkající se nemovitostí, podnikání, apod. nebo chci řešit konkrétní životní situaci, např. rozvod, vypořádání spoluvlastnictví, apod.*


Co získáte?

1x individuální setkání s advokátem v délce 60min.

Právní dokumentace v rozsahu 4h – příprava právní dokumentace, zastupování klienta.

Podpora advokáta na telefonu.


Co je přesně součástí?

Právní podpora advokáta pro danou situaci a zpracování potřebné právní dokumentace za zvýhodněnou cenu. Zároveň flexibilní podpora advokáta na telefonu. Zpravidla se jedná o jednorázovou záležitost, kdy na základě prvního jednání s klientem advokát připraví potřebné dokumenty a po druhém jednání je možné zapracovat případné připomínky a věc finalizovat.

12.900,- Kč
objednat Praktik

Profi

Právní průvodce při realizaci Vašeho projektu.
Pro koho je určeno?

Určené pro ty, kteří řeší důležitou část svého podnikání a rádi by měly po ruce podporu advokáta a praktického poradce v jedné osobě.

Např. potřebuji provést důležitým momentem svého podnikání – založení nového podniku, vstup nového obchodního partnera, prodej společnosti, zajištění financování, apod.*


Co získáte?

2x osobní konzultace s advokátem v délce 60min.

Právní služby v rozsahu 8h – příprava právní dokumentace, zastupování klienta.

Komplexní a praktické poradenství související s projektem.

Analýza právních rizik.

Podpora advokáta na telefonu.


Co je přesně součástí?

Komplexní a průběžné právní poradenství advokáta ve věci Vašeho projektu za zvýhodněnou cenu + příprava právních dokumentů. Možnost konzultovat a řešit projektové otázky jak z hlediska stávajícího právního rámce, tak s ohledem na obchodní praxi vč. možnosti účasti na související jednáních. Součástí je i flexibilní podpora advokáta na telefonu. Standardně probíhá v rámci cca.1 měsíce.

24.900,- Kč
objednat Profi

Invidual

V případě potřeby individuálního řešení mne můžete kontaktovat.

Nad rámec základních rámcových balíčků jsem schopen rovněž připravit nabídku služeb Vám na míru. Jako advokát poskytuji komplexní právní služby a poradenství i v dalších souvisejících oblastech.

V případě zájmu pro Vás rád navrhnu vhodné řešení.

mám zájem

 *Uvedené balíčky jsou koncipovány jako základní zvýhodněná nabídka řešení vč. DPH s tím, že u rozsáhlejších nebo nestandardních záležitostí lze věc následně řešit na základě hodinové odměny. Advokát včas indikuje potřebný předpokládaný časový rozsah.

Smluvní odměna advokáta činí 2.500,- Kč/hod + DPH.

Individuální setkání probíhají osobně v Praze v sídle advokáta, popř. přes MS Teams nebo Zoom standardně do 5 pracovních dnů. Výjimečně se lze domluvit i na jiném místě setkání.

Tento web je určen především pro jednotlivce, menší a střední podnikatele a vlastníky nemovitostí, nikoliv pro velké firmy.