Metropolitní plán a vize Prahy

25. 6. 2018

Praha připravuje nový metropolitní plán, který by měl začít platit v roce 2023.  Podívejte se na tři diskutovaná témata:

Jak přistoupit k současným vysokým cenám bytů? Jedná se o realitní bublinu nebo je v Praze skutečně velký nedostatek bytů?

V letech 2014 – 2018 vzrostly ceny nových pražských bytů až o 80 %, starších bytů až o 55%. Standardní byt o velikosti 75m2 stojí nyní v novostavbě v průměru 7.182.875,- Kč, v cihlovém domě 5.873.850,- Kč a v panelovém domě 4.584.675,- Kč. [1] Je zřejmé, že ceny takovýchto bytů jsou pro velkou skupinu obyvatel Prahy s průměrnou hrubou měsíční mzdou cca. 40tis. Kč finančně jen velmi těžko dostupné.

Ceny bytů částečně korespondují s ekonomickou konjunkturou a navíc je Praha žádanou lokalitou ze stran zahraničních investorů, kteří zvláště v centru Prahy tlačí ceny nahoru. Zároveň demografická a migrační křivka jednoznačně ukazuje, že populace se bude v nejbližší době stále zvyšovat. Určitě je tedy nutné hledat prostor pro novou výstavbu, ať už v rámci brownfieldů nebo v rámci modernizace stávající výstavby, nicméně noví zastupitelé se budou muset v dlouhodobém horizontu vypořádat také s otázkami možné regulace AirBnB a prázdnými byty, které trh s bydlením nežádoucím způsobem deformují.

Jak vyřešit neúměrnou délku schvalovacího procesu pro developerské projekty? Jak mají developeři přispívat k rozvoji města? Možnou inspiraci lze nalézt v Mnichově.

Z právního hlediska má Praha největší problém s délkou schvalovacích procesů pro realizaci nových developerských projektů. Tomu by měl jednoznačně pomoci nový metropolitní plán, který v ideálním případě přehledně stanoví, jak lze konkrétně rozvíjet jednotlivé rozvojové plochy. Zároveň se jedná o širší otázku, neboť častým důvodem zdržení je nepřehledná koncepce, jak má být řešena problematika rozvoje dané lokality s ohledem na nárůst obyvatelstva, tj. infrastruktura a občanská vybavenost, a město musí věc složitě vysvětlovat veřejnosti. Developeři řeší zásadně výstavbu bytů a městské části fungují často neefektivně bez jasné vize.

Řešením by mohlo být vytvoření konkrétní formule po vzoru Mnichova, kdy by developer odváděl část finančních prostředků za zhodnocení pozemku změnou v metropolitním plánu do rozpočtu města za předem stanoveným účelem – např. konrétní část do fondu sociálního bydlení, konkrétní část do fondu na výstavbu a podporu školek, apod.

Budou mít noví zastupitelé konkrétní architektonickou vizi Prahy? Dočkáme se nové velké stavby?

Praha by si zasloužila hodnotnou stavbu „této generace.“ Je škoda, že se nepodařilo prosadit záměr knihovny od architekta Kaplického, ale i s ohledem na připravovaný metropolitní plán se otevírá další vhodný prostor, kdy Praha a noví zastupitelé mohou přijít s novou vizí – ať už budova filharmonie nebo nové centrum vzdělávání, apod. Bude určitě nutné řešit výše nastíněné praktické problémy, nicméně ikonická stavba nové Prahy by rozhodně chybět neměla.

Řešíte právní otázky v souvislosti s novým metropolitním plánem? Můžete je konzultovat s advokátem na www.futurebridge.cz

[1] www.cenovamapa.org