Právní partner pro úspěšnou realizaci projektů – nemovitosti, investice, inovace.

více
Future Bridge

Specializace na projekty v nemovitostech a na malé moderní projekty.

Zjistěte, co musíte právně řešit při přípravě a realizaci projektu – development, byty a domy, start-upy, atd.

Předcházejte vzniku problémů mezi partnery kvalitní dohodou – smlouvy mezi společníky, vstup investora, zajištění závazků, atd.

Zajistěte si všechny relevantní právní podklady potřebné k úspěšnému rozvoji podnikání – korporátní dokumenty, smlouvy, compliance, atd.

Vyvarujte se mnohých nepředvídaných rizik a nefunkčností, které mohou vyvstat, pokud věc řešíte bez kvalifikované právní pomoci advokáta – ušetříte si stres, čas i peníze.

S čím mohu konkrétně pomoci?

Futures Bridge

Právní poradenství s návrhem spolupráce stran na projektu a přípravou vhodné struktury, popř. řešení finančních a daňových otázek.

Zajištění veškeré právní dokumentace potřebné pro realizaci společného projektu. Včasná příprava na regulatorní zásahy a jiná právní a ekonomická rizika.

Příprava právních řešení na míru jednotlivcům, menším a středním podnikatelům a vlastníkům nemovitostí, nikoliv velkým firmám. Zastupování klientů při jednáních s velkými korporacemi.

Nastavení základních právních procesů v souladu s principy moderního podniku = technologie + udržitelnost.

Vyberte si Vaše
právní řešení:

Právní řešení jsou připravována na základě skutečných příběhů a v praxi úspěšně fungují.

Basic

Informace o tom, jak právně připravit projekt

Praktik

Právní pomoc s přípravou a nastavením spolupráce stran na projektu

Právní návrh obchodní dohody o spolupráci na míru pro Váš projekt dle zaslaných informací

Obecné stanovisko k právním tématům a rizikům souvisejícím s Vaším projektem

2h právní podpory advokáta. *

9.500,- Kč Více infomací
objednat Praktik

Profi

Komplexní právní pomoc s přípravou a založením společného projektu

Právní návrh obchodní dohody mezi partnery vytvořený na míru pro Váš projekt v návaznosti na první setkání s advokátem

Veškeré právní dokumenty a informace nutné pro založení společného podniku pro daný účel – v tomto případě s.r.o.

Detailnější analýza právních rizik souvisejících s Vaším projektem

4h právní podpory advokáta. *

24.950,- Kč Více infomací
objednat Profi

Invidual

V případě potřeby individuálního řešení mne můžete kontaktovat.

Může se jednat např. o nutnost vypořádat spoluvlastnické vztahy, vyřešit komplexněji akcionářskou strukturu, připravit konkrétní smlouvu s dodavatelem, zajistit si ochranu práv duševního vlastnictví, apod. Jako advokát poskytuji komplexní právní služby i v dalších souvisejících oblastech.

mám zájem

* Právní poradenství advokáta nad rámec uvedeného času je účtováno sazbou 2.000,- Kč/hod.

Tento web je určen především pro jednotlivce, menší a střední podnikatele a vlastníky nemovitostí, ne pro velké firmy.

Kde je přidaná hodnota?

Know How Know-how

Existuje tisíce variant možné spolupráce, ale uměním je vybrat a sestavit oboustranně výhodné řešení, které obstojí pod testem času, a na které se můžete dlouhodobě spolehnout. Např. v oblasti nemovitostí je určitá zavedená praxe pro společné projekty, kterou je dobré v základu dodržet, ale v její nástavbě existuje vždy značný prostor pro inovativní řešení. Zároveň je vždy nezbytné převést obchodní dohodu do kvalitní právní podoby a připravit veškeré další právní dokumenty.

Know How Být připraven na budoucnost

Při přípravě jakýchkoliv projektů si člověk musí být vědom také právních a ekonomických rizik, která již hrozí nebo se v blízké době s největší pravděpodobností objeví. Z právních témat se často řeší otázky ohledně GDPR a EET, z dlouhodobého hlediska je vhodné řešit dobré nastavení práv duševního vlastnictví, např. licenční podmínky, ochranné známky, apod. V oblasti nemovitostí je již nyní nutné pracovat s nejistou budoucností ohledně regulace AirBnB a krátkodobých pronájmů nebo kalkulovat s nejistotou ohledně konečné podoby metropolitního plánu v Praze, apod. Je potřeba se na uvedené situace včas připravit, a to zvláště u nemovitostních projektů, které se realizují v poměrně dlouhodobém časovém horizontu.

Know How Moderní podnik

Je samozřejmostí, že hlavní starostí dnešních podnikatelů je, aby projekty ekonomicky fungovaly a dosahovaly optimálního zisku. Moderní podnikatelé se však zabývají i mnohými jinými faktory, které ovlivňují celkové zdraví podniku. Jedná se na jednu stranu o technologická a inovativní opatření, ale také o určitém vědomém přístupu ke společenským dopadům, vlivům na životní prostředí, apod. Podniky fungující na těchto základech jsou pak ve skutečnosti úspěšnější a daří se jim dlouhodobě lépe, než společnostem zaměřeným výhradně na krátkodobou maximalizaci zisku. U menších a středních podniků se nabízí celá řada „přirozených“ řešení vedoucích tímto směrem a u některých projektů pak stojí za zvážení uplatnit konkrétní principy tzv. „B-Corp.“

O autorovi

JUDr. Oto Ryneš, Jr.

JUDr. Oto Ryneš, Jr.

Na základě dlouhodobých zkušeností s nemovitostmi, investicemi a inovacemi se mi podařilo vytvořit právní know-how, jak vhodným způsobem propojovat progresivní podnikatele, jednotlivce, investory a vlastníky nemovitostí s cílem nalézt vhodné řešení, které by nejvíce prospělo úspěšné realizaci projektů. Zaměřuji se také na moderní podnikatelské trendy s přesahem do technologií a společenské odpovědnosti.

Pracoval jsem více než 5 let jako právník v renomované advokátní kanceláři v Praze s globální působností a následně více než 1 rok jako business konzultant pro přední poradenské společnosti na českých a zahraničních projektech. Absolvoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studijní pobyty na Novém Zélandu, v Německu a v USA. Od roku 2016 jsem samostatným advokátem registrovaným u České advokátní komory. Má praxe je zaměřena převážně na oblast nemovitostí, investic a obchodního poradenství. V případě potřeby pomáhám klientům řešit možnosti financování a daňové aspekty.

Reference a zkušenosti

Bridge

Development

Pomáhám právně řešit řadu developerských záměrů a projektů. Aktivně se zapojuji do důležitých otázek územního rozvoje, a to především ve Středočeském kraji a v Praze. Mezi klienty patří menší a střední developeři, vlastníci nemovitostí a investoři.

Development

Rekonstrukce a domy v Praze

Jako advokát pomáhám stranám nalézt optimální řešení pro využití jejich nemovitostí. Primárně se zabývám řešením spoluvlastnických vztahů a rekonstrukcemi nemovitostí, popř. optimalizací jejich využití. V případě potřeby stranám asistuji při hledání vhodného financování a řešením daňových otázek.

Development

Malé moderní projekty

Často se zabývám právním poradenstvím pro menší nebo začínající projekty, které mají za cíl etablovat se na trhu. Může se jednat o start-upy, rodinné podniky nebo jiné zajímavé nápady. Pomáhám jednoduše a efektivně řešit veškeré potřebné právní otázky.

Development

Zkušenosti z velkých kor-
porátních projektů

Mám více než 6 leté zkušenosti z oblasti velkých korporátních a investičních projektů, převážně v oblasti technologií a jiných inovativních odvětví. Podílel jsem se od začátku na právním poradenství pro jednoho z nejvýznamnějších českých IT start-upů a na několika významných investičních transakcích v ČR pro české i zahraniční subjekty. Pomáhám klientům při právních jednáních s velkými korporacemi.

Development
logo

„Future Bridge“ se specializuje na projekty v nemovitostech a na malé moderní podniky. Stojí na základu, že vhodná volba partnerů a kvalitní nastavení spolupráce stran při podnikání je klíčové pro úspěšnou realizaci jakéhokoliv společného projektu tak, aby všechny strany mohly ve výsledku férově profitovat. Pomáhá stranám sestavit a strukturovat obchodní dohody. Jedná se o umění advokáta nalézt v konkrétních situacích optimální a pokud možno smírné řešení.

Právní řešení