3. LF UK – Vinohradský zdravotnický areál

16. 9. 2022

Od roku 2019 se věnuji nemovitostním projektům souvisejícím s rozvojem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v rámci tzv. Vinohradského zdravotnického areálu. Zejména navýšení kapacity 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy o 15% studentů v souvislosti s iniciativou MZ ČR.  V poslední době mimo jiné také interní poradenství a právní podpora související s připravovanou investicí v celkové výši cca. 500mil. Kč týkající se  výstavby nového výukového centra – příprava architektonické soutěže, spolupráce s organizátorem soutěže, příprava projektu, inženýrská činnost a realizace stavby.

Tisková zpráva 3. LF UK z ledna 2023:

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy již zná vítěze architektonické soutěže na nové výukové centrum v univerzitní části Vinohradského zdravotnického areálu v Praze. Stal se jím tým ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. (Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Miroslav Pazdera), který zvítězil v konkurenci 34 soutěžních návrhů. Na druhém místě se umístil atelier Kuba Pilař Architekti a na třetím studio Nemec Taller Architektur. Soutěžní porota udělila také dalších šest odměn.

 

“Velmi mile nás překvapil počet a kvalita všech odevzdaných návrhů, které ukázaly celou řadu možných řešení soutěžního zadání. V tomto směru nebylo rozhodování poroty vůbec jednoduchým úkolem a proto jsme se setkali na dvou celodenních zasedáních”, říká proděkan fakulty docent Jan Trnka, který byl členem poroty, kde zasedli jak zástupci lékařské fakulty, tak odborníci na architektonické a technické řešení. Vítězný návrh nejlépe naplnil požadavky na požadovaný stavební program a také představuje kvalitní architektonické a urbanistické řešení, které se vhodně začlení do lokality Vinohradské nemocnice.

 

Děkan fakulty profesor Petr Widimský dále doplňuje: „Stávající budova A, ve které by měla zůstat především výzkumná a vědecká pracoviště, bude doplněna o novostavbu budovy B, ve které bude dostatečná kapacita pro výuku všech studentů lékařské fakulty. V návrhu se počítá s velkým přednáškovým sálem, kapacitními učebnami, knihovnou a simulačním centrem”. S vítězným ateliérem teď budou zástupci fakulty jednat o podpisu smlouvy na všechny projektové fáze, které by během několika let měly vést k vydání stavebního povolení a následné realizaci stavby.

 

Sídlo 3. lékařské fakulty UK se nachází v největším zdravotnickém areálu, který zahrnuje školství, výzkum i medicínskou praxi. Areál je kromě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy tvořen Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, Státním zdravotním ústavem, Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Střední zdravotnickou školou. Se všemi těmito institucemi 3. lékařská fakulta spolupracuje v řadě oblastí výuky, výzkumu i lékařské praxe.

Předpokládaná cena investice přesahuje půl miliardy korun. Soutěž byla vypsána v souladu se soutěžním řádem České komory architektů a doporučením strategické koncepce Politika architektury a stavební kultury České republiky.

 

Výsledky soutěže budou veřejnosti představeny formou výstavy a soutěžního katalogu na konci ledna.

 

Vizualizace soutěžního návrhu EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

 

 

Anotace: Výukové centrum 3. LFUK má podstatně rozšířit kapacitu stávající budovy A s ambicí reprezentovat lékařskou fakultu jako moderní otevřenou instituci. Novou budovu B navrhuje jako samostatný bohatě prosklený pavilon obklopený vzrostlou zelení zahrady v areálu Vinohradské nemocnice. Hmota pavilonu o rozměrech 35 x 35 m předstupuje před čelní fasádu budovy A směrem do ulice Ruská a vytváří tak nástupní předprostor orientovaný svým nárožím k hlavnímu příchodu do školy. Hluboká dispozice pavilonu je prosvětlena vnitřním atriem s otevřenými galeriemi, které jsou lemované uzavřenými bloky jader vymezujícími volnou plochu učeben a zázemí pedagogů.