3. LF UK – Vinohradský zdravotnický areál

30. 4. 2019

Od roku 2019 se věnuji nemovitostním projektům souvisejícím s rozvojem 3. LF UK v rámci tzv. Vinohradského zdravotnického areálu. Zejména navýšení kapacity 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy o 15% studentů v souvislosti s iniciativou MZ ČR, rekonstrukce budov a příprava rozšíření areálu. Velkou částí agendy je také rozvoj mnohých zdravotnických projektů 3. LF UK.